Nieuws

02 sep

Kantoorpand belegging of onderneming?

Een ondernemende particulier koopt een bestaand kantoorpand met de bedoeling dit in kleine units te gaan verhuren en in verhuurde staat door te verkopen. De aankoop is volledig met vreemd vermogen gefinancierd. Na een jaar stelt hij het pand tijdelijk om niet ter beschikking aan een commerciële ruimtevaartorganisatie. Na drie jaar zonder enige huuropbrengst verkoopt hij het pand met verlies. Hij wil dat verlies, de financieringsrente, de afschrijving en de kosten aftrekken. Daarom presenteert hij het pand in zijn aangifte inkomstenbelasting als vastgoedonderneming. Wat denkt u?

Van een vastgoedonderneming is in dit geval geen sprake. Dus aftrek is niet mogelijk. Dat het pand volledig met vreemd vermogen is gefinancierd, maakt het op zichzelf nog geen ondernemingsvermogen. Het pand is niet ingebracht in een commercieel samenwerkingsverband met de gebruiker. Na de aankoop zijn verder geen activiteiten ontplooid rond het pand die het kader van normaal, actief vermogensbeheer overstijgen.  

Lees meer
02 sep

Belasting op vermogen aangepast II

Belastingplichtigen met alleen een spaarrekening betalen nu belasting over een opbrengst die er meestal niet is. Daarom kondigde het kabinet een wijziging aan. Het te belasten rendement wordt per soort vermogen (sparen, beleggen, onroerend goed) bepaald op basis van gemiddelde werkelijk gerealiseerde rendementen. In het nieuws is nu een akkoord tussen VVD en PvdA. Het vrijgestelde vermogen gaat in 2017 van circa € 21.000 naar € 25.000. Bij vermogens tot € 100.000 gaat de bijtelling van 4% naar 2,9%. Bij een vermogen van € 100.000 tot een miljoen euro gaat de bijtelling van 4% naar 4,7%. Boven de miljoen wordt de bijtelling 5,5 procent. Het tarief blijft wel 30%.

De redenering is dat bij hogere vermogens het gedeelte dat wordt belegd (aandelen en onroerend goed) ook groter is. Er is al veel kritiek gekomen op dit uitgelekte plan. In veel gevallen blijft de bijtelling waarover 30% belasting wordt geheven immers veel hoger dan een relatief risicovrij rendement. Let op: tussen akkoord, plannen en daadwerkelijke wetgeving zit een wereld van verschil.

Lees meer
02 sep

Weer belastingvrij een ton schenken?

In het nieuws is een akkoord tussen VVD en PvdA. Afgesproken is dat het ingaande 2017 weer mogelijk wordt om belastingvrij € 100.000 te schenken. Er zijn twee voorwaarden: de ontvanger moet jonger zijn dan veertig en het geld moet worden gebruikt voor de aankoop van een woning of aflossing van de hypotheek. De vrijstelling is niet beperkt tot eigen kinderen.

Om de woningmarkt te stimuleren heeft het kabinet het al eerder tijdelijk mogelijk gemaakt om maximaal een ton belastingvrij te schenken voor de aankoop of verbouwing van een huis. Die maatregel gold tussen 1 oktober 2013 tot eind 2014.

Lees meer
02 sep

Plannen met de autobijtelling II

In de Autobrief van 19 juni kondigt het kabinet een beweging aan naar slechts twee bijtellingspercentages, 4% en 22%. Het lage percentage geldt voor volledig elektrische auto’s. Die houden ook vrijstelling van MRB en BPM. In 2020 wordt de bijtelling voor deze auto’s 22%, voor zover de cataloguswaarde hoger is dan € 50.000. Dat geldt weer niet als ze uitsluitend op waterstof rijden. Alle andere personenauto’s, ook plugin hybride auto’s, gaan volgens de plannen in stapjes naar een bijtelling van 22%. De grote vraag is natuurlijk: als ik nu kies voor een auto, wordt ik dan de komende jaren geconfronteerd met een hogere of lagere bijtelling?

Uitgangspunt van Autobrief is dat de automobilist die heeft gekozen voor een auto waarvoor in het kader van de bijtelling een CO2-korting van toepassing is, ook blijft profiteren van de fiscale stimulering. De zakelijke rijder heeft er bij zijn autokeuze immers van uit kunnen gaan dat zijn bijtellingstarief voor ten minste 60 maanden geldt. Daarom wordt niemand gedurende deze (lease)periode geconfronteerd met een veranderd bijtellingstarief. Uiteraard geldt hetzelfde voor de automobilist die heeft gekozen (of in 2016 kiest) voor een auto zonder CO2-korting. Zijn bijtelling wordt niet lager.

Uw bijtelling geldt dus gedurende 60 maanden na de datum van de eerste tenaamstelling van uw auto. De percentages die genoemd zijn voor de periode 2016 tot 2020 gelden voor nieuwe auto’s in het betreffende jaar.  

Lees meer
20 aug

Voor 1 oktober buitenlandse BTW 2014 terugvragen

U kunt via de Nederlandse Belastingdienst BTW terugvragen die u in een ander EU-land hebt betaald voor zakelijke aankoop van goederen of diensten. Voor BTW die aan u is gefactureerd in 2014, kan dat tot uiterlijk 30 september 2015. Bent u te laat, dan is dat definitief. De Belastingdienst heeft een online EU btw-teruggaaf portal ingericht. Helaas hebt u daarvoor aparte inloggegevens nodig. Let op: Het kan even duren voordat de Belastingdienst u de inloggegevens verstrekt. Vraag deze dus zo spoedig mogelijk aan als u nog buitenlandse BTW over 2014 wilt terugvragen.

Lees meer
20 aug

Directeur-grootaandeelhouder en werknemersverzekeringen

Een directeur-grootaandeelhouder (dga) is niet premieplichtig voor de werknemersverzekeringen, maar heeft ook geen recht op een eventuele uitkering. Het gaat dus om een behoorlijk financieel belang. U bent alleen dga voor de werknemersverzekeringen als er geen sprake is van een gezagsverhouding. In sommige samenwerkingen of familie-BV's is dat niet altijd eenduidig vast te stellen. Daarom is er een Aanwijzingsregeling. De nieuwe versie hiervan treedt per 1 januari 2016 in werking. Dat kan voor u gevolgen hebben. Als de DGA niet tegen zijn zin ontslagen kan worden, is geen sprake van een gezagsverhouding. Dat is en blijft het uitgangspunt. Vanwege de regeling rond de Flex-BV gaat het niet meer om stemrecht in de algemene vergadering, maar om de statutaire regeling rond ontslag van bestuurders. Er zijn andere aanpassingen en aanscherpingen. Als u niet directeur-enig aandeelhouder bent, laat dan snel nagaan of de wijziging voor u gevolgen heeft. Wellicht is het raadzaam om in de komende maanden de juridische structuur nog aan te passen.

Lees meer